วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2556

เรื่อง โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยม

 โครงงานวิทยาศาสตร์ คุณครู  อรพิน อินทรโฆษิต รร.ชลบุรี "สุขบท"จังหวัดชลบุรี

                  เป็นโครงงานที่รุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จด้วยโครงงานวิทย์ ผลักดัน วิธีการทำวิจัย ให้รุ่นน้อง โดยผ่าน โครงงานวิทย์ฯ ที่รุ่นพี่ในอดีตประสบความสำเร็จ  และเพื่อให้รุ่นน้อง เกิดแรงจูงใจ และมีเป้าหมายในการทำโครงงานวิทย์   ที่จะประสบความสำเร็จตามรุ่นพี่ได้ ด้วยวิธีการทำโครงงานวิทย์และเรียนรู้เข้าใจอย่างถูกต้องและได้ทักษะในการวิเคราะห์ ทักษะการคิด ทักษะในการทำงานและทักษะกระบวนการกลุ่มสิ่งเหล่านี้เป็นการนำมาบูรณาการกันที่สามารถพัฒนานักเรียนได้

  ที่มา :http://www.thaiteachers.tv/video_list_grp.php?tag=3
  เมื่อวันที่  2 มีนาคม   2556

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น